Svenska Facebooks policychef: ”Motverka desinformation viktigare än folks rätt att yttra sig”

Policychefen för Meta/Facebook i Sverige och Finland Janne Elvelid erkänner nu explicit att ”motverkande av desinformation” väger tyngre än användarnas rätt att ”delta i debatten” och ”kommunicera sina politiska budskap”. Han berättar också att Facebook experimenterar i många länder med att ”reducera spridningen av politiskt innehåll generellt”. Läs hela artikeln här

Slutna sällskap och superhemliga grupper

Någonting som uppdagats under de senaste två åren är att alltfler människor runtom i vårat avlånga land har en inre önskan om att passa in och få tillhöra. Man vill vara med i gänget, hänga tillsammans med likasinnade och dela tankar och livsåskådningar med de som är inne på samma spår som en själv. IngetFortsätt läsa ”Slutna sällskap och superhemliga grupper”

Apple Face ID fungerar nu med mask

Apples senaste iOS-uppdatering tillåter användandet av Face ID trots att man bär munskydd. Svenska elever kommer snart att behöva identifiera sig med ansiktsigenkänning för digitala prov, och polisen använder sig av ansiktsigenkänningsteknik för identifiering av brottslingar. Utvecklarna i Silicon Valley slipper samtidigt tekniken efter att San Francisco förbjudit den. Läs hela artikeln här

Nya rönen: Så kan hjärnan manipuleras till ökad social kompetens

Ny forskning på möss har visat att neuroner i hjärnan påverkar interaktioner mellan individer och även är avgörande när det kommer till gruppers sociala beteende. Man menar att studiens resultat är mycket användbara för att förstå mänskliga relationer och även vid forskning kring autism och schizofreni, och att man genom manipulation av neuronerna rentav kanFortsätt läsa ”Nya rönen: Så kan hjärnan manipuleras till ökad social kompetens”

Prisbelönta författarinnan talade positivt om David Icke – nekas tillträde till bokmässa

Den Pulitzer-belönta författarinnan Alice Walker har fått sin inbjudan till bokfestivalen i Kalifornien indragen – för att 2018 ha talat i positiva ordalag om den brittiske författaren David Ickes arbete. Läs hela artikeln här